Neignorujte náznaky násilí na pracovišti

Masakr na poště, který se stal minulý měsíc v Kalifornii, je smutnou připomínkou toho, jak důležité je předcházet násilí na pracovišti, počínaje výběrem zaměstnanců. Bývalá úřednice Jennifer Sanmarcová smrtelně postřelila šest zaměstnanců, pak zbraň obrátila na sebe. Vyšetřovatelé se stále dohadují ohledně toho, co vedlo tuto ženu k tak násilnému činu. Jeden z expertů ale tvrdí, že se nikdy nesetkal s případem, kdy by nebezpečná osoba nevykazovala jakési „varovné chování“, které bylo, ve většině případů, ignorováno.

Marc McElhaney, autor knihy Aggression in the Workplace (Agrese na pracovišti), říká že hlavním krokem, který by měli zaměstnavatelé udělat, je adoptování opatření/směrnic, které ošetří zodpovědnost zaměstnanců informovat vedení o náznacích násilí na pracovišti. Zaměstnanci musí vědět, na koho se v této choulostivé záležitosti mohou obrátit a firma by měla mít školený personál, který bude umět reagovat na případné problémy.

Psycholog William Berman je toho názoru, že je sice obtížné násilný čin předvídat, ale monitoring přesto může pomoci potíže včas vystopovat. Pokud udáte ve firmě limity na užívání agresivního jazyka nebo chování, lidé, kteří se v tomto směru nedokáží ovládat, na sebe snáze upozorní. Prevence násilí by měla začít již před tím, než je někdo do firmy přijat. Odborníci doporučují vyžádání referencí a aktivní kontrolu toho, zda váš adept neměl v minulosti potíže s chováním.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com