Nekuřácká pracoviště mají i podporu kuřáků

Většina kuřáků podporuje zákaz kouření na pracovištích. Vyplývá to alespoň ze studie společností RTI International a Harris Interactive, která oslovila více než 3500 zaměstnanců-kuřáků a více než 1400 zaměstnavatelů (kuřáků i nekuřáků) ve 14 zemích světa.

Ukázalo se, že 74 % zaměstnanců a 87 % zaměstnavatelů podporuje nekuřácká pracoviště. Nejvíce zastánců mají nekuřácká pracoviště v Indii a Japonsku, nejméně naopak v Německu a Polsku.

V celosvětovém průměru stráví zaměstnanci kouřením jednu hodinu denně. 70 % oslovených zaměstnanců se však nedomnívá, že by kouření mělo negativní finanční dopad na jejich zaměstnavatele. S tím nesouhlasí minimálně polovina zaměstnavatelů.

-kk-

Zdroj: EHS Today - americký portál věnovaný ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EHS Today