Není práce pro mladé

V Polsku je v současné době mimořádně nepříznivá pracovní situace pro mladé lidi. Pro mladé Poláky je stále obtížnější nalézt si zaměstnání. Hlavní statistický úřad Polska oznámil, že míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let stoupla již na 41,1 procent. Tento výsledek uveřejnil v rámci své čtvrtroční zprávy. Situace je nejhorší v Západním Pomořansku, kde je v této věkové skupině 53,6 procent lidí.

Situace pro mladé je kritická i v jiných regionech na západě Polska. Dolní Šlesvicko vykazuje například 48 procent nezaměstnaných mladých lidí, přičemž zde nadprůměrně stoupla i celková nezaměstnanost. Míra celkové nezaměstnanosti v Polsku je asi 20 procent. Mnoho z nezaměstnaných chce zkusit své štěstí v jiné zemi EU. O této možnosti hovoří až dvě třetiny mladých do 29 let.
-kh-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk