Nepodceňujte duševní problémy na pracovišti

Sledování duševních problémů zaměstnanců a reagování na ně je důležitou manažerskou dovedností. Manažeři by si měli všímat raných projevů těchto problémů, než se z nich vyvine něco vážnějšího, jako je stres nebo deprese. Zdraví a spokojení zaměstnanci jsou také produktivní.

- Mějte oči otevřené. První projevy deprese nebo duševního problému se většinou objevují v podobě změny každodenního chování. Může to být náhlá neschopnost zaměstnance vykonávat jeho práci, nesoustředěnost, ztráta motivace nebo absence.

- Nedělejte unáhlené závěry. Všichni máme dobré a špatné dny, takže změna chování nemusí nutně znamenat problém. Snažte se proto sledovat dále, jestli jde jen o nárazové selhání, nebo o něco vážnějšího.

- Hledejte kořeny problému. Lidé většinou sami o duševních problémech nemluví. Zkuste proto vy iniciovat soukromý rozhovor a nabídnout pomoc.

- Jak můžete pomoci? Nabídněte podporu, poradce či lékaře, na kterého se zaměstnanec může obrátit.

- Budujte firemní kulturu. Měli byste dlouhodobě pracovat na vytváření firemní kultury, která nebude stigmatizovat duševní zdraví. Otevřeně mluvte o tomto tématu a nabízejte podporu.

- Chovejte se podle toho, co hlásáte. Každá politika může fungovat jen tehdy, pokud se uplatňuje v praxi.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide