Nepřehlížejte alkoholiky na pracovišti

Nejistá ekonomická situace či jiné obtížné časy zvyšují riziko alkoholismu u zaměstnanců. Manažeři by proto měli vědět o tomto riziku a také se připravit na to, jak mu předcházet. Článek shrnuje několik doporučení, jak řešit tento problém na pracovišti.

- Nedělejte pro alkoholiky to, co by pro sebe měli udělat sami. Vedlo by to jen k přesvědčení zaměstnanců, že příčinou jejich problémů není alkohol.

- Nedělejte ústupky. Nelžete, neodvádějte pozornost jinam ani nehledejte omluvy pro chování alkoholiků.

- Zdůrazňujte odpovědnost. Nesnižujte laťku tím, že budete převádět odpovědnost nebo přidělovat úkoly jiným zaměstnancům.

- Nedávejte ani nepůjčujte alkoholikům peníze, nevyplácejte zálohy.

- Neposkytujte kauce, nenajímejte právníky ani neplaťte pokuty za nelegální činnost zaměstnanců, kteří mají problém s alkoholem.

- Vyhýbejte se společenským akcím a pití s alkoholiky.

- Stanovte jasné hranice a požadavky, jejichž porušení bude mít jasné a nekompromisní důsledky.

- Nediskutujte o konzumaci alkoholu.

- Oznamte závislé zaměstnance příslušným licenčním úřadům, zejména došlo-li k jejich zadržení v souvislosti s užíváním alkoholu.

- Zakažte pití alkoholu ve všech firemních funkcích.

Zároveň mějte na paměti, že označit někoho za alkoholika je nebezpečné. Toto posouzení ponechte na odbornících. V případě nutného disciplinárního opatření pořizujte detailní záznamy. Uveďte například, že daný zaměstnanec nedokázal chodit rovně a mluvit srozumitelně nebo byl cítit alkoholem. Je to jistější než pouhé konstatování, že byl opilý.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com