Neupracujte se!

Neupracujte se!

Člověk může být závislý nejen na alkoholu, drogách nebo hazardu. I práce jej může pohltit takovou měrou, ve které se stává závislostí. Lidé, kteří pracovní závislostí trpí, jsou neklidní, cítí se nedobře a pracují od rána do noci. Důsledky workoholismu jsou shodné s následky jiných závislostí. Člověk tělesně chátrá, je na pokraji duševních sil a selhávají jeho vegetativní tělesné funkce. Jestliže chce člověk v čas předejít následkům pracovní závislosti, měl by co nejdříve vyhledat psychologa.

Jaké jsou základní příznaky workoholismu?
1. Neklid a nesoustředění, pakliže člověk nepracuje.
2. Nechuť nechat se vytrhnout z práce.
3. Práce narušuje rodinný a společenský život.
4. Práce nahrazuje všechny záliby.
5. Víkendy a svátky jsou vnímány jako rušivé pro psychiku.
6. Neschopnost dodržet rozsah pracovní činnosti.

Workoholismus vzniká pozvolna a neuvědoměle. Jeho důsledky se objevují pomaleji, než u jiných závislostí. V jeho průběhu dochází k fenoménu, který je psychology nazýván terorem příležitosti. Jde o to, že se člověk snaží vlastními silami o vyřešení všech hlavních i sekundárních problémů, kterou jsou spojeny s pracovní činností. Každý problém je vnímán jako přitažlivý a zajímavý. Touha po vyřešení problému obvykle vede k naprostému vyčerpání.

Při léčbě workoholismu je důležité přehodnotit důležitost práce a vymezit jí rozumný čas. Čas musí být rozvržen i pro rodinu, přátele, koníčky, četbu aj. Plán všech aktivit by neměl přesahovat dvě třetiny dne. Zbytek by měl být vyhrazen odpočinku, relaxaci nebo nepředvídaným okolnostem.
-kh-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz