Nežádanější evropské programy

Čeští podnikatelé mají největší zájem o získání dotací z evropských programů Marketing nebo ICT v podnicích, které však nemají aktuální výzvy. Velký zájem je také o programy Záruka, Progres, Nemovitosti nebo Vzdělávejte se.

Program Progres podporuje realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů formou podřízených úvěrů. Příjem žádostí v již druhé výzvě byl zahájen 16. 3. 2009 a bude ukončen 31. 12. 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,85 mld. Kč.

Také program Záruka nabízí v současné době druhou výzvu. Podnikatel může získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky záruku, pokud žádá o úvěr v komerční bance. Podporovány jsou obory jako těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, stavebnictví, informatika a komunikace, vědecké a technické činnosti.

Program Nemovitosti je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí. Žádosti lze předkládat od 1. září 2009 do 31. března 2010. Minimální výše podpory je stanovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory na 500 mil. Kč.

Program Vzdělávejte se je určen firmám, které v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese musely nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech. Zaměstnanci mají možnost dalšího vzdělávání a zaměstnavatelé zlepší personální situaci svého podniku v období krize. Na jednom úřadu práce mohou zaměstnavatelé získat maximálně 500.000 Kč měsíčně.

-kk-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny