Nová síť euromanažerů v rámci regionu soudržnosti Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se rozhodla vytvořit síť euromanažerů za účelem zajištění lepší implementace a udržitelnosti vybraných projektů. Od 1. února budou euromanažeři, kteří mají zkušenosti se strukturálními fondy z předchozích let, působit v osmnácti místních akčních skupinách (MAS) regionu.

Euromanažeři budou především poskytovat informace o možnostech získávání finančních prostředků z ROP Střední Čechy obcím, mikroregionům, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám. Nabídnou také poradenský servis pro předkladatele a realizátory projektů, budou rozšiřovat informace o nabídce vzdělávání a dalších aktivitách realizovaných ÚRR a vyhledávat cílové skupiny, u kterých je potřeba zvýšit informovanost o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP Střední Čechy. V neposlední řadě budou informovat veřejnosti o ROP Střední Čechy a zvyšování publicity tohoto programu.

Tým regionálních euromanažerů dále doplní dva euromanažeři pro neziskový sektor a jeden pro podnikatele.

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz