Nová výzva pro posílení aktivních politik zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Týká se oblasti 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti v rámci Prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce.

Cílem této oblasti podpory je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím podpory motivačních nástrojů, preventivních opatření na trhu práce, zprostředkovatelských aktivit, rozvoje spolupráce se sociálními partnery a zefektivnění využití nástrojů aktivní politiky.

Podporované aktivity zahrnují zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostiku a rekvalifikace. Žádosti se mohou týkat také podpory vytváření nových pracovních míst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům, zajištění odborné praxe pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků, motivačních aktivit pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a volných pracovních míst a dalších podpůrných opatření, které umožňují začlenění na trh práce.

Důraz je kladen na individuální přístup ke klientům, provázanost aktivit poskytovaných osobám z cílových skupin a zahrnutí všech nutných činností pro úspěšnou realizaci projektu.

Na realizaci těchto aktivit je alokováno téměř 385 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 000 Kč, maximální pak 6 milionů Kč. Žádosti se podávají na Ministerstvu práce a sociálních věcí do 15. září 2009.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz