Nová výzva pro předkládání projektů v oblasti zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na konci prosince 2010 další výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Konkrétně se jedná o oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Prioritní osy 2 Aktivní politiky na trhu práce, jejímž cílem je zajistit větší zaměstnatelnost osob nezaměstnaných či ohrožených na trhu práce.

Podporované aktivity zahrnují především zprostředkování zaměstnání, poradenství, bilanční a pracovní diagnostiku, rekvalifikace, podporu vytváření nových pracovních míst či zajištění odborné praxe. Patří sem také podpora pružných forem zaměstnávání, motivační aktivity, programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace a doprovodné aktivity, jako jsou například příspěvky přímé podpory.

Na výše uvedené aktivity je alokováno téměř 1,5 miliardy korun. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 10 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat do 31. prosince 2013.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz