Nová výzva v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo všem krajům ČR kromě Prahy výzvu pro předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vztahuje se k oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit.

Hlavním cílem podpory v této oblasti je „sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře“.

Na realizaci aktivit v rámci této výzvy je vyčleněno 95,5 milionů korun. Žádosti lze předkládat od 4. června 2008 do 31. prosince 2012.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz