Nová výzva v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj). Cílem této oblasti podpory je zvýšení kvality osob pracujících v oblasti výzkumu a vývoje.

Mezi podporované aktivity patří další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, příprava zapojení do mezinárodních sítí a projektů, podpora intersektorální mobility a podpora systematické práce se studenty a žáky.

Na realizaci projektů v rámci této výzvy je připraveno 1,1 miliardy korun. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 1 milion korun, maximální 20 milionů korun. Projekty lze realizovat na celém území ČR s výjimkou Prahy. Žádosti se předkládají na MŠMT od 13. října do 12. prosince 2008.

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz