Novela přináší změny na pracovním trhu

2. dubna schválila vláda novelu zákona o zaměstnanosti a změnu dalších souvisejících zákonů. Usiluje tak o pružnější pracovní trh v České republice.

Všem uchazečům o zaměstnání bude nově umožněno požádat úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu na podporu jejich uplatnění na trhu práce. Změny se dotknou také podpory v nezaměstnanosti. Půjde především o změnu procentní sazby poskytování podpory v nezaměstnanosti a s ní související zkrácení podpůrčí doby, po kterou je poskytována.

Dále se navrhuje zvýšení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce ze 2 mil. Kč na 5 mil. Kč. Do novely zákona o zaměstnanosti byl také zapracován projekt tzv. Zelených karet. Zelená karta bude zároveň povolením k zaměstnání i povolením k pobytu.

-kk-

Zdroj: KarieraWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje KarieraWeb.cz