Novela zákoníku práce – základní změny

V prosinci schválil Parlament České republiky dlouho očekávanou technickou novelu zákoníku práce. Z hlediska zaměstnavatelů přinesla zejména následující důležité změny:

- Změna úpravy odstupného. Při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů v případech, kdy zaměstnavatel za pracovní úraz nebo nemoc z povolání neodpovídá, je zaměstnavatel zproštěn povinnosti k výplatě vyššího odstupného. V případě, kdy opětovně, na základě dohody o provedení práce, nastupuje zaměstnanec do zaměstnání k zaměstnavateli, který odstupné vyplatil, si smí odstupné ponechat.

- Změna úpravy pracovní doby. Zaměstnavatel si již nemusí vyžádat předchozí souhlas všech dotčených zaměstnanců v případě zavedení rozvržení pracovní doby v podobě tzv. kont pracovní doby. Sjednocuje se délka vyrovnávacího období u pružné nerovnoměrné a rovnoměrné pracovní doby, a to na 4 týdny. Zaměstnanci mladší 18 let mohou pracovat v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně, při délce směny nejvýše 8 hodin. Přestávky v práci lze podle nové úpravy rozdělit na několik částí, z nichž alespoň jedna musí trvat nejméně 15 minut.

- Práce přesčas a její odměňování. Pro vedoucí zaměstnance byla zavedena možnost sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas v původním rozsahu 150 hodin ročně. Zaměstnanci v takovém případě nenáleží ani příplatek za práci ani náhradní volno.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz