Novela zavádí slevy na sociálním pojištění

1. srpna začala platit novela zákona č. 589/1992 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení, která zavádí degresivní slevy na odvodech na sociálním pojištění pro zaměstnavatele. Platnost tohoto dočasného opatření je omezena do konce roku 2010.

Poprvé se tyto slevy uplatní za srpen 2009. Za měsíc leden až červenec 2009 pak mají firmy nárok na mimořádnou slevu na pojistném. Výše slevy může činit nejvýše 25 procent vyměřovacího základu.

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel hodnotí tuto novelu velmi kladně a dodává, že slevy na odvodech na sociální pojištění patří mezi českými podnikateli k nejpopulárnějším protikrizovým opatřením.

Formuláře pro uplatnění slevy na odvodech sociálního pojištění a další potřebné informace jsou k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení  www.cssz.cz.

-kk-

Zdroj: Komora.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Komora.cz