Nový dotační projekt Vzdělávejte se pro růst!

Firmy působící v České republice mohou od začátku května začít žádat o dotace na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci nového dotačního projektu s názvem Vzdělávejte se pro růst!. Průřezový projekt, který je součástí operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost navazuje na úspěšný projekt Vzdělávejte se!. Celkově počítá s rozdělením 2,3 miliardy korun.

Podpora je určena především pro podniky, které úspěšně překonaly ekonomickou recesi a mají potenciál k dalšímu růstu. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří především podniky v oblasti strojírenství, stavebnictví, sociálních služeb, maloobchodu, ubytování, stravování a pohostinství a také odpadového hospodářství. Další odvětví s růstovým potenciálem jako cestovní ruch nebo energetiku podpoří ministerstvo pro místní rozvoj, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu.

Finanční příspěvky pokryjí vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců a současně k úhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím úřadů práce. Podmínkou schválení žádosti je vazba na realizaci konkrétní zakázky, rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit žadatele.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí