Nový návrh zákona o nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novým návrhem zákona o nemocenském pojištění. Ochranné prvky zákona by měla posílit například nová konstrukce výpočtu výše dávek, zavedení regresních náhrad ve stanovených případech, převedení finančního zabezpečení zaměstnance po první období pracovní neschopnosti na zaměstnavatele či opatření v posuzování pracovní neschopnosti a vůči ošetřujícím lékařům.

Navrhovaná právní úprava může být pro zaměstnavatele poměrně výhodná. Podobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy. Současně se sníží sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele tak, aby zaměstnavatel s průměrnou nemocností svých zaměstnanců uhradil výdaje na nemocenské z pojistného, které z důvodu snížení sazby nemusel odvést. Snížení této sazby se navrhuje na 1,6 %. Navíc se zaměstnavatelům s nižším počtem zaměstnanců (do 250) dává možnost, aby si zvolili sazbu pojistného na nemocenské pojištění.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika