Nový protikuřácký zákon je tu

Zaměstnanci jsou dle zákoníku práce povinni nekouřit při výkonu práce na pracovištích ani v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Zaměstnavatelům ukládá zákoník práce povinnost zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích dle platných právních předpisů.

Těmi jsou především zákon o požární ochraně, zákon o ochraně veřejného zdraví či předpisy stanovující technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Patří sem také nový tzv. protikuřácký zákon.

Ilustrační snímek

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jehož součástí je zákaz kouření a používání elektronických cigaret, začal platit 31. května 2017.

Zdroj: Zákon č. 65/2017 Sb. - Sbírka zákonů ČR- Částka 21, rozeslána dne 3. března 2017

Kouření zakázáno

Zákon nově zakazuje kouření ve veřejně přístupných vnitřních prostorách, v prostředcích veřejné dopravy, na letištích a nástupištích, ve zdravotnických a školských zařízeních, v zařízeních péče o děti, na dětských hřištích, na sportovištích, ve vnitřních prostorách pro kulturní a sportovní akce, ve stravovacích zařízeních a v zoologických zahradách.

Zakazuje také používání elektronických cigaret na stejných místech s výjimkou vnitřních prostor stravovacích služeb a prostor zoologických zahrad. Nebrání však těmto provozovnám, aby elektronické cigarety zakázaly. Zákon se nevztahuje na kouření v prostorách věznic.

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí vlastník nebo provozovatel označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“.

Vlastníci a provozovatelé těchto prostor jsou povinni upozornit osoby, které nedodržují zákaz kouření, aby ve svém jednání přestaly a prostor opustily. Ty jsou povinny výzvy uposlechnout.

Největší změnou, kterou přinesl zákon č. 65/2017 Sb., je zákaz kouření uvnitř provozoven stravovacích služeb, jako jsou restaurace, kavárny, bary apod. (s výjimkou elektronických cigaret a vodních dýmek). Zde již není možné ani vyhradit kuřácké prostory.

Opatření vychází z evropského práva a má především zajistit ochranu zdraví hostů a zaměstnanců.

Kouření povoleno

Vlastníci veřejně přístupných vnitřních prostor, provozovatelé mezinárodních letišť a poskytovatelé zdravotních služeb mohou zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření.Zdroj: Zákon č. 65/2017 Sb. - Sbírka zákonů ČR- Částka 21, rozeslána dne 3. března 2017

Ten musí být uzavřenou částí stavby a musí být řádně označen viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“. Nesmí se v něm zdržovat osoby mladší 18 let ani zaměstnanci při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.

Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb. vykonávají:

  • obec v přenesené působnosti,
  • orgán ochrany veřejného zdraví,
  • Česká obchodní inspekce,
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
  • Česká školní inspekce,
  • Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
  • obecní živnostenský úřad.

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma protikuřáckého zákona si můžete přečíst na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Dozvíte se zde více o konkrétních místech zákazu, možných sankcích a povinnostech kuřáků i provozovatelů prostor, kde je nově zakázáno kouřit.

-kk-