Nový zákon o zaměstnanosti a práce dětí

Od 1. října 2004 začne platit nový zákon o zaměstnanosti. Současně s tím dojde i ke změnám zákoníku práce. Novela zákoníku například zakáže práci dětí do 15 let. Taková právní úprava neexistovala. Jedná se o úpravu ve smyslu evropské směrnice, která umožňuje členským státům zakázat práci dětí, případně za určitých ochranných podmínek povolit.

Dítě může od nynějška vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro ně nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný duševní, morální nebo společenský rozvoj. Tuto činnost může vykonávat pouze na základě jednotlivého povolení úřadu práce. Písemnou žádost o povolení činnosti dítěte podává zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte.

Povolení je nutné na všechny činnosti dítěte. Maximální délka doby, po kterou může dítě činnost vykonávat je stanovena do 6 let na maximálně 2 hodiny denně a maximálně 10 hodin týdně, od 6 do 10 let na maximálně 3 hodiny denně a maximálně 15 hodin týdně a od 10 do 15 let na maximálně 4 hodiny denně a maximálně 20 hodin týdně. Zákoník práce zakazuje dětem činnost zakazuje od 22:00 do 06:00.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika