O konkurenční doložce

Novela Zákoníku práce přinesla změnu týkající se sjednávání konkurenční doložky mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dosud platilo, že zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po ukončení svého stávajícího zaměstnání vykonávat takovou pracovní činnost, která by se shodovala s náplní jeho předchozího zaměstnání. Konkurenční položka se sjednává se zaměstnanci na postech obchodních zástupců, manažerů, obchodních ředitelů apod.

Novela upravuje povinnosti zaměstnavatele v tom smyslu, že je povinen zavázat se v konkurenční doložce k tomu, že zaměstnanci poskytne náležité finanční vyrovnání. Konkurenční doložku je možné uzavřít pouze se zaměstnancem, od kterého to lze požadovat. Tím se rozumí zaměstnanec, u kterého by v budoucnu mohla vzniknout obava o vynášení důležitých informací. Konkurenční doložku je možné uzavírat pouze tehdy, když uplynula zkušební pracovní doba. V dohodě o konkurenční doložce je možné vyjednat penále, které je zaměstnanec povinen zaplatit, pokud poruší závazek z konkurenční doložky.
-kh-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz