Obezita ve světle antidiskriminačních opatření

Diskriminace zaměstnanců na základě tělesné váhy je ve Spojených státech ožehavým tématem. Nedávné rozhodnutí federálního odvolacího soudu však dalo zaměstnavatelům více volnosti v propouštění obézních zaměstnanců, jimž hmotnost vadí při výkonu jejich práce. Rozhodl, že chorobná obezita není handicap, na který se vztahují pravidla zákona o diskriminaci (Americans with Disabilities Act).

V soudním sporu Zaměstnaneckého výboru pro rovné příležitosti (EEOC) se společností Watkins Motor Lines šlo konkrétně o případ řidiče a překladače Stephena Grindleho. Tento muž vážil 180 kilogramů a při výkonu práce v roce 1995 si zranil koleno (praskla pod ním příčka žebříku). Poté, co v práci chyběl 180 dní, byl vyšetřen firemním lékařem, který konstatoval, že je kvůli své hmotnosti výrazně omezen v pohybu a po pouhých několika krocích má problémy s dýcháním. Nebyl tedy podle něho schopen bezpečně vykonávat své zaměstnání a nakonec byl propuštěn.

Grindle se začal soudit v roce 1998 s tím, že byl propuštěn kvůli své váze. V roce 2002 se jeho případu ujal Zaměstnanecký výbor pro rovné příležitosti, který byl přesvědčen o porušení antidiskriminačního zákona. V roce 2004 okresní soud diskriminaci Grindleho neuznal, a tak se Grindle odvolal. Tento měsíc bylo rozhodnutí soudu nižší instance potvrzeno federálním odvolacím soudem.

Manažeři lidských zdrojů by však neměli předpokládat, že obezita od této chvíle nespadá pod ochranu antidiskriminačního zákona. Stále ještě chybí definitivní potvrzení nejvyššího soudu. Firmy by si měly stanovit jasné priority a soustředit se na základní funkce každé pozice, aby ji zaměstnanci mohli vykonávat bezpečně, ať již budou obézní, nebo ne.

Zákon podle současného výkladu chrání zaměstnance, jejichž obezita byla způsobena fyzickými nebo psychickými podmínkami (např. diabetem). To nebyl případ Stephena Grindleho. Watkins Motor Lines sice v soudních sporech zvítězili, stálo se je to však deset let nekonečných hodin práce. Kdyby se o svého zaměstnance postarali podle zákona, bylo by to mnohem rychlejší a levnější. Odborníci tedy radí firmám, že není vždy nutné odmítat antidiskriminační zákon.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com