Objednejte si Lexikon BOZP 2018 a Lexikon BOZP – stavebnictví

Lexikon BOZP 2018 a Lexikon BOZP – stavebnictví vám přináší ucelený přehled klíčových požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je významnou pomocí pro vedoucí a kontrolní pracovníky věnující se BOZP na pracovišti a na stavbách. 

Lexikon BOZP

Lexikon BOZP 2018

V aktualizovaném a rozšířeném Lexikonu BOZP2018 od společnosti ROVS naleznete nejdůležitější předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví při práci, které jsou tabulkově uspořádány a doplněny vysvětlujícími komentáři včetně názorných symbolů a obrázků pro vaši lepší orientaci. Navíc zde naleznete odkazy na příslušné právní předpisy, ČSN a částečně i návody k používání.

Tato příručka:

  • je určena primárně vedoucím a kontrolním pracovníkům k základní orientaci v oblasti BOZP v běžných provozech,
  • poskytuje důležité informace pro kontrolní činnost na pracovištích v rámci prevence rizik,
  • může sloužit zaměstnavatelům jako podklad při zpracování a vedení dokumentace BOZP,
  • je využitelná pro zpracování harmonogramů pro provádění prohlídek, zkoušek a kontrol a revizí strojů apod.

Cena: 690,- Kč včetně DPH (200 stran, formát A4)

Objednat příručku

Příručka bude k dispozici od října 2018.

 

Lexikon BOZP 2018 - stavebnictví

Objednat si můžete také stále aktuální Lexikon BOZP – stavebnictví vydaný roku 2016, který se pro velký zájem dočkal svého dotisku. V tomto vydání naleznete veškeré informace v souladu s platnou právní úpravou.

Příručka přináší souhrn důležitých požadavků týkajících se BOZP při práci na stavbách, které jsou tabulkově uspořádány a doplněny vysvětlujícími komentáři, názornými obrázky a symboly.

Naleznete zde také změny zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – týkající se povinností zadavatele, zhotovitele, koordinátora a zpracování plánu BOZP. Taktéž jsou vám k dispozici odkazy na příslušné právní předpisy, ČSN a částečně také montážní návody.

Tato příručka:

  • je určena vedoucím a kontrolním pracovníkům zhotovitelů staveb k základní orientaci v oblasti BOZP na běžných stavbách,
  • poskytuje důležité souhrnné informace potřebné pro přípravu staveb a dokumentaci BOZP zhotovitelů staveb a zpracování plánů BOZP na staveništích,
  • je využitelná k provádění kontrolních činností na stavbách pro koordinátory BOZP na staveništi, pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik i pro vedoucí zaměstnance zhotovitelů při realizaci staveb.

Cena: 390,- Kč včetně DPH (130 stran, formát A4, lexikon je aktualizován k 30. 4. 2016).

Objednat příručku

Obě příručky vznikly ve spolupráci s dlouholetým lektorem společnosti ROVS a odborníkem na tuto problematiku – Karlem Novotným.

 

O ROVS

Rožnovský vzdělávací servis (ROVS) je přední organizací v oblasti vzdělávání v oboru BOZP a PO a je pravděpodobně také největším vydavatelem odborné literaturu v této oblasti.

Nabízí přípravné kurzy a akreditované zkoušky (akreditace MPSV) k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik a též i koordinátor BOZP na staveništi. Dále přípravné kurzy k získání odborné způsobilosti v oboru PO. Realizuje také dostatek seminářů k novinkám. Vyvíjí a udržuje několik druhů software z oblasti BOZP a PO. Dále poskytuje také filmy, literaturu a tiskopisy k této odborné problematice.

Více na www.rovs.cz.