Obyčejná únava na pracovišti je nákladná

Podle údajů ze studie uveřejněné v lednovém čísle amerického časopisu Journal of Occupational and Environmental Medicine má na 40 % pracovníků v USA zkušenosti s únavou. 38 % pracovníků má konkrétně zkušenost s nedostatkem energie, nevyspáním a pocitem únavy v posledních 2 týdnech.

Celková ztráta produktivního času je odhadována na 5,6 hodiny týdně při porovnání s 3,3 hodiny u pracovníků bez únavy. Podle výzkumu je i míra poklesu produktivity ze zdravotních důvodů vyšší u pracovníků s únavou (66 %) v porovnání s pracovníky bez únavy (26 %).

Únava snižuje koncentraci a zpomaluje plnění úkolů. Je častější u žen než mužů, pracovníků pod 50 let, bílých pracovníků v porovnání s Afroameričany a také u dobře placených, náročných prací. 84 % ztrát souvisí s poklesem produktivity, zatímco zbytek je nepřítomnost.

V rámci výzkumu byly dotazování pracovníci s únavou, zejména ženy, a výsledkem byla těsná závislost mezi kvalitou života a produktivitou pracovníků. Výzkumníci navrhují firmám nabízet „work-life programy“ (programy zaměřené na soulad pracovní života s životem rodinným a soukromým), aby se zlepšila kvalita jejich života a to zejména u skupin pracovníků, kde je nebezpečí spojení únavy s dalšími zdravotními problémy.

-jh-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards