Ochranné nápoje při práci

Ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehledný návod, jak řešit horko na pracovištích a poskytovat ochranné nápoje při práci. Připomíná v něm, že tuto problematiku upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: „Povinnost poskytnout ochranný nápoj počíná u prací, při nichž je energetický výdej vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 stupňů.“

Ochranné nápoje se dále poskytují v případech, kdy je měřením doloženo, že u pracovníka dochází při práci ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru a v případě trvalé práce v zátěži teplem zařazené do kategorie čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nárok na poskytnutí ochranných nápojů mají i pracovníci v kancelářích a další pracovníci, kteří nevykonávají fyzicky náročnou práci, pokud teplota vzduchu na pracovišti překročí 34 stupňů.

Doporučené parametry ochranného nápoje:

Teplota: v létě 16 °C (min 10 °C), v zimě 20 až 25 °C (min. 16 °C)

Obsah cukrů: méně než 2,5 obj. %

Obsah minerálních látek: podobný jako v potu – 1 %

Obsah vitaminů: není nutný

Chuťové vlastnosti: takové, aby byl ochotně přijímán

Optimální hodnoty hlavních minerálních látek:

Ca2+ > 40-80 mg/l, Mg2+ > 20 mg/l, K+ > 1 mg/l, Na+ < 20 mg/l,

Cl- < 25 mg/l, SO42- < 240 mg/l, NO3- < 10 mg/l.

Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu. Při běžné fyzické zátěži stačí jako ochranný nápoj pitná nebo stolní voda nesycená CO2. Objem přírodní minerální vody by neměl přesáhnout 0,5 litru.

Celý text doporučení ministerstva zdravotnictví k této problematice si můžete přečíst na této stránce. Zde pak najdete obecnější doporučení pro dodržování pitného režimu v létě a také odkazy na stažení brožur Státního zdravotního ústavu Pitný režim a Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - ústřední orgán státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Články v sérii

Aktuální

Ochranné nápoje při práci

Aktuální

Horko a ochrana zdraví při práci