Od Nového roku se první tři dny marodí zadarmo

S příchodem Nového roku vstupují v platnost i nová pravidla týkající se vyplácení nemocenských dávek.

Nemocenská se začne vyplácet až od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Tato omezující podmínka se však nevztahuje třeba na dávku podpory při ošetřování člena rodiny, která je rovněž vyplácena z nemocenského pojištění zaměstnanců, oprávněná osoba může pobírat tuto dávku již od prvního dne (například při ošetřování dítěte).

Co se týká výpočtu nemocenské, točí se vše kolem denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítává z veškerého podléhajícího odvodu pojistného na sociální zabezpečení zúčtovaného pracovníkovi v předcházejících 12 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k události pokryté nemocenským pojištěním. Tento úhrn příjmů se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Stanovení procentních sazeb vůči dennímu vyměřovacímu základu se zásadně mění. Zvýhodněni budou lidé stonající déle než jeden měsíc.

-hp-
Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz