Odpovědnost v subkontraktorských vztazích

Britský Odvolací soud rozhodl o tom, že všichni subkontraktoři musejí sdílet náklady nehod na pracovišti, které jsou způsobeny jednotlivým zaměstnancem.

Obecně jsou britští zaměstnavatelé zodpovědní za aktivity svých zaměstnanců v rámci jejich pracovních povinností. Mohou nést zodpovědnost například tehdy, pokud zaměstnanec zaviní nehodu nepozorností, nebo zanedbáním provozního řádu. Stejně je tomu i v případě, kdy zmocní zaměstnance k nevhodným aktivitám. V některých případech bude ale zodpovědný i sám zaměstnanec. Zaměstnavatel může zároveň nést zodpovědnost za jednání zaměstnance, i když jej nezmocnil.

Kdo ale ponese zodpovědnost tam, kde zaměstnanec pracuje na smluvním úkolu, který je řízen třetí stranou?

Zavedená právní metoda je taková, že tam, kde si zaměstnavatel pronajme zaměstnance od jiného zaměstnavatele na určitý úkon, soud přihlíží k faktu, zda byla převedena zaměstnanecká smlouva a tím i zodpovědnost zaměstnavatele, spolu se zaměstnancem. Je ale možné, aby oba zaměstnavatelé byli zodpovědní za jednoho člověka.

Soudy jsou toho názoru, že je jen málo argumentů, které by potvrdily dlouhotrvající domněnku, že „duální“ zodpovědnost zaměstnavatelů není legálně přípustná. Věří, že pokud smluvní vztahy umožní oběma – případně i více - zaměstnavatelům řídit jednoho zaměstnance, je aplikace postihu obou či více stran zcela na místě.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management