Opět lze žádat o dotace na školicí střediska

Agentura CzechInvest obnovila v polovině prosince příjem registračních žádostí o dotace z evropského programu Školicí střediska. Registrační žádosti lze posílat do konce února, plné žádosti pak do konce dubna 2009.

Příjem žádostí byl zastaven k 14. květnu 2008, kdy agentura během dvou a půl měsíce obdržela žádosti v celkové hodnotě jedné miliardy korun. Původní alokace programu přitom byla 400 milionů korun.Na základě zájmu žadatelů bude v roce 2009 navýšena.

Program Školicí střediska je určen pro malé, střední i velké podniky, pro podnikatelská sdružení i nestátní neziskové organizace, které se zabývají školením zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví a aktivit spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Dotaci lze využít k na výstavbě, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání a také k investici do moderního vybavení v podobě školicích pomůcek či vzdělávacích programů.

Program je v programovacím období 2007-2013 součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Řídicím orgánem je ministerstvo průmyslu a obchodu. Administraci dotací provádí agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info