OPPA: Druhé kolo výzev pro žádosti na podporu vzdělávání

Magistrát hlavního města Prahy právě otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci tří prioritních os Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).

V rámci Prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky lze žádat o podporu při dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců, dalším profesním vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných, dalším profesním vzdělávání pro ohrožené skupiny zaměstnanců na trhu práce a rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Na realizaci těchto aktivit je v této výzvě alokováno 310 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce nabízí možnost podpory při začleňování znevýhodněných osob a v rámci souladu pracovního a soukromého života. Doplňkově budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj organizace žadatele či partnera v rámci dalšího profesního vzdělávání pracovníků organizace a vzdělávání managementu organizace. Na aktivity v této prioritní ose bylo vyčleněno 150 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální 6 milionů Kč.

Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání podpoří zkvalitňování vzdělávání na středních školách, rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ a zaměří se i na žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem je na realizaci těchto aktivit alokováno 220 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální 8 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1 do 14. července 2009 do 14:00 hodin.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz