OPPI: 4 miliardy korun pro programy ICT a strategické služby a Rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR právě zveřejnilo výzvy k předkládání projektů v rámci dotačních programů ICT a strategické službyRozvoj. Oba programy jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a byly na ně vyčleněny 4 miliardy korun.

V rámci již druhé výzvy programu ICT a strategické služby mohou podnikatelé čerpat dotace na tvorbu nových aplikací z oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií nebo na zakládání a rozvoj center sdílených služeb a center oprav high-tech výrobků a technologií. Na rozdíl od první výzvy však nebudou podpořena centra zákaznické podpory.

V rámci programu Rozvoj mohou malí a střední podnikatelé investovat do technologického vybavení svých firem, a získat tak nové výrobní kapacity. Dotaci mohou využít k pořízení strojů a zařízení, popřípadě k financování nákladů spojených s pořízením patentových licencí na know-how nebo řídicího softwaru k pořizovaným strojům a zařízením. Oproti první výzvě nejsou podporovány výdaje související s publicitou projektu a stavební náklady.

Žádosti o dotace z těchto programů lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetových stránkách www.czechinvest.org, kde podnikatelé najdou také aktuální informace o dalších programech OPPI.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info