Pane učiteli

V Austrálii je nedostatek mužů, kteří chtějí zastávat profesi učitele. Pouze každý pátý učitel na základní škole je muž. Vláda se dokonce kloní k řešení pozměnit tzv. zákon o pohlavní diskriminaci, který brání zvýhodnit jedno či druhé pohlaví. Případná změna zákona by umožnila v určitých případech vypsat speciální stipendia pro chlapce, kteří by se rozhodli pro učitelské povolání.

Podle mnohých však pozměňování zákona není nutné. Je spíše důležité různými způsoby povzbudit více mladých mužů k tomu, aby se nebáli stát učiteli. Mezi metody jak toho dosáhnout patří kupříkladu lepší platové podmínky. Ve zlepšení platového ohodnocení tkví problém i podle samotných učitelů.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide