Po Novém roce přicházejí změny v oblasti sociálního zabezpečení

1. ledna 2006 se změnily některé právní předpisy, vztahující se k sociálnímu zabezpečení. Změny se týkají důchodového a nemocenského pojištění a také osob samostatně výdělečně činných.

Od nového roku se zvyšují všechny důchody z českého důchodového pojištění. Základní výměra důchodu se zvyšuje ze současných 1 400 Kč na částku 1 470 Kč. Procentní výměra důchodu u důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 se zvyšuje o 6 %, u ostatních důchodů o 4%.

Zvýšila se také redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Z částky 480 Kč na 510 Kč, a z 690 Kč na 730 Kč. Denní vyměřovací základ tak je o 36 Kč vyšší než doposud a může být maximálně 642 Kč. Zvýšení redukčních hranic se týká rovněž osob, jež začaly pobírat dávky nemocenského pojištění před 1. lednem 2006 a jejichž nárok na tyto dávky trvá i po tomto datu.

V roce 2006 se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Nové zálohy bude OSVČ platit až po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2005. OSVČ bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Dosud to bylo minimálně 1 192 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti povinná vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude po podání Přehledu za rok 2005 minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč (dosud to bylo minimálně 530 Kč).
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné. U SVČ hlavní činí bude po podání Přehledu za rok 2005 činit 208 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 83 Kč měsíčně. Dosud to bylo u SVČ hlavní 178 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 79 Kč měsíčně.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info