Pochlubte se bezpečností

Chcete dosáhnout prvotřídní úrovně bezpečnosti ve vaší společnosti? Není to jednoduchý úkol a zahrnuje v sobě celou řadu opatření, která je třeba provést. Mezi ty nejzákladnější patří podpora firemní kultury, která si cení hodnot bezpečnosti na pracovišti, podpora stanovování cílů, dobrý manažerský tým, analýza rizik a především vybudování výukového programu na podporu bezpečnosti.

K tomu, abyste dosáhli špičkové bezpečností úrovně je zapotřebí několik základních věcí.
1. Eliminace zranění a nemocí na pracovišti.
2. Manažer by měl vnímat bezpečnost na pracovišti jako výhodu v konkurenčním zápolení.
3. Manažeři společnosti musí podporovat globální bezpečností procesy.
4. Procesy bezpečnosti jsou ověřovány zvenčí.
5. Ostatní společnosti chtějí, aby vaše společnost garantovala úroveň jejich bezpečnosti.
6. Dosažených úspěchů si všímají i okolní organizace.

Odborníci stanovili třináct stavebních kamenů, které jsou zapotřebí k vytvoření kultury prvotřídní bezpečnosti.
1. Manažeři společnosti mají zájem a podílejí se na vytvoření bezpečnostní kultury.
2. Filozofie bezpečnosti je sdílena celým podnikem. Všichni ve společnosti by měli znát vaše nároky na bezpečnost.
3. Efektivní strategie bezpečnostního managementu.
4. Manažeři se starají o to, aby modelovali bezpečnostní normy a chování zaměstnanců.
5. Podpůrný personál, který se stará o bezpečnost ve společnosti.
6. Vysoké standardy bezpečnosti.
7. Motivace zaměstnanců k provádění bezpečnostních pravidel.
8. Stanovení vysokých a dosažitelných cílů. Cíle by měly být dobře definované.
9. Dobrá komunikace mezi vedením a zaměstnanci.
10. Dobře zavedená výuka. Mnoho nehod na pracovišti je způsobeno nedostatkem informovanosti personálu.
11. Za bezpečnost je požadována odpovědnost.
12. Systematický přístup k bezpečnostním otázkám
13. Vyčleněné zdroje na pokrytí nákladů spojených s bezpečností.
-kh-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards