Pomůžete zaměstnancům, kteří se starají o přestárlé rodiče?

Firmy již dlouho vnímají problém s produktivitou u zaměstnanců, kteří mají v péči své rodiče. Pomáhají jim proto najít pro rodinu služby, a získat je tak zpět pro práci.

Několik amerických zaměstnavatelů nabízí programy, které se zaměřují na zlepšení zdraví a životní pohody právě této skupiny pracovníků. Snaží se je přesvědčit, aby se také starali sami o sebe.

Společnost Raytheon nabízí svým zaměstnancům semináře zaměřené na péči o sebe a emoční podporu. Ve firmách Nike a Intel je program s názvem Powerful Tools for Caregivers – Účinné nástroje pro pečovatele.

IBM , Exxon Mobil a Texas Instruments financují on-line verzi kurzu Powerful Tools prostřednictvím firmy American Business Collaboration, která je neziskovou organizací. Šestitýdenní on-line kurz učí metody relaxace, pečovatelským dovednostem a jednání s lékaři i s rodinou.

V rámci těchto snažení se ukazuje, že školení určitých dovedností, poradenství a sociální podpůrné programy mohou snížit deprese pečovatelů o polovinu a prudce zvýšit kvalitu jejich života. Stres spojený s pečováním je nezanedbatelný, například se u pečovatelů prokázala vyšší úmrtnost o 63 %.

Školení v oblasti řešení problémů, pečovatelských dovedností a techniky zvládání stresu snížila deprese v kontrolní skupině 642 osob z 23 % na 13 %.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal