Postavte se stresu na pracovišti

Zaměstnavatel usilující o snížení stresu na svém pracovišti může zvolit dvě cesty: snažit se získat kontrolu nad situací úpravou pracovního prostředí nebo přímo pomáhat zaměstnancům vypořádat se se stresem.

Úprava pracovního prostředí

- Propojte pracovní náplň se schopnostmi jednotlivých zaměstnanců a dostupnými nástroji a zdroji.

- Vytvořte pracovní rozvrhy, které umožní zaměstnancům lépe vyrovnat pracovní život se soukromým.

- Umožněte více společenských interakcí na pracovišti.

- Udržujte informovanost zaměstnanců.

- Zapojte zaměstnance do rozhodování a stanovování cílů.

- Jasně definujte role a odpovědnosti zaměstnanců.

- Navrhujte pracovní pozice z pohledu zaměstnance.

Pomoc se stresem

- Vyzývejte zaměstnance k tomu, aby sami měnili svá pracoviště podle svých představ.

- Pomáhejte zaměstnancům interpretovat změny.

- Učte základním postupům řízení stresu a technikám přežití.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools