Pozor na křečovitý úsměv a vyvalené oči

Dokonce i lidé jako princ z Walesu, kteří jsou trénovaní v jednání v obtížných situacích, mohou projevit špatnou řeč těla, když jsou pod tlakem, a poškodit tak sdělení, které chtěli vyjádřit. Jako tisíce jiných lidí na důležitých pozicích by princ Charles mohl mít prospěch z odborné pomoci ohledně neverbální komunikace. Slova zodpovídají za méně než 10 % účinku sdělení. Zbytek pochází z neverbálního projevu. Polovina z toho, co komunikujeme, je přenášeno postojem těla a pohyby. Proto pochopení gestikulace a výrazů tváře nám může pomoci pracovat na všech úrovních mnohem efektivněji. Zjistíte toho více o svých kolezích a o tom, jak s nimi lépe vycházet a spolupracovat. Neverbální komunikace se netýká jen řeči těla, postoje, výrazů tváře a očního kontaktu, ale i hlasového výrazu, tónu, polohy a tempa řeči.

Při vyjednávání: dobře se připravte, kontrolujte okolí, nabídněte srdečný pozdrav a uvítání, chápejte svou pozici, mějte přímý a jistý postoj, otevřenou řeč těla, uvolněnou, ne ztuhlou, budujte vzájemné sympatie, udržujte oční kontakt, ale nezírejte, pokládejte kvalitní otevřené otázky, mluvte jasným, zaměřeným způsobem, ukažte empatii, ukazujte kontrolovanou energii.

Vyhněte se: neustálému zírání do očí, ignorování členů skupiny, chladu a řezavosti v hlase, uzavřené řeči těla (překřížené ruce, skloněná hlava, vyhýbání se očnímu kontaktu).

Při vedení přijímacího pohovoru: otevřená řeč těla, přímý, uvolněný a jistý postoj, oční kontakt, tím docílíte příjemnosti a angažovanosti, pevný stisk ruky, upřímnost v hlase, přiměřené tempo řeči, vysvětlete očekávání, ujměte se vedení, vyjádřete zájem o osobu a její zkušenosti, pokládejte otázky zasazené do kontextu, naslouchejte pozorně.

Nedělejte : slabý nebo přehnaně silný stisk ruky, sezení za stolem, příliš blízký postoj při příchodu, narušení osobního prostoru, věta: „Řekněte mi něco o sobě.“

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today