Práce přesčas vede k úzkosti a depresi

Nedávná studie ukázala, že zaměstnanci pracující přesčas více riskují problémy s úzkostí a depresí. Skupina norských výzkumníků pod vedením Elisabeth Kleppaové z univerzity v Bergenu porovnávala symptomy úzkosti a deprese u 1350 zaměstnanců pracujících 41 až 100 hodin týdně s asi 9000 zaměstnanci pracujícími maximálně 40 hodin týdně.

Vyšší výskyt úzkosti a deprese byl zaznamenán u zaměstnanců pracujících přesčas obou pohlaví. V obou případech byl vyšší u zaměstnanců s nižším příjmem a méně dovednostmi.

Zaměstnanec v Evropské unii má právo odmítnout práci delší než 48 hodin týdně. Výsledky této studie dokládají, že tato evropská direktiva má své opodstatnění.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central