Pracovní podmínky ovlivňují zdraví

Pracovní smlouvy na dobu určitou, vedlejší pracovní poměry, nízké mzdy a chybějící benefity mohou mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců. Upozornil na to Carles Muntaner z amerického Centra pro závislosti a duševní zdraví (CAMH), který spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na výzkumu vlivu změn zaměstnání na zdraví zaměstnanců.

Zaměstnanci pracující na plný úvazek se zaměstnaneckými výhodami vykazují podle něj méně negativních dopadů na zdraví než ti, kteří pracují na částečný úvazek nebo dobu určitou. Zaměstnanci, na něž jsou kladeny vysoké požadavky, ale mají nad sebou málo kontroly a nemají vyvážený systém úsilí a ohodnocení, jsou naopak ve větším ohrožení depresemi, úzkostnými poruchami nebo náchylnosti k užívání návykových látek.

Studie WHO je výsledkem tříletého zkoumání. V celém změní je k dispozici na adrese http://www.who.int/social_determinants/final_report/en/.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork