Pracovní poměr je, když...

Mezinárodní organizace práce (ILO) přijala v roce 2003 rezoluci shrnující vývoj problematiky pracovního poměru ve světě. Konstatovala, že pojem pracovního poměru je společný pro všechny právní systémy. Vzhledem ke změnám ve struktuře a organizaci práce se však mění vztahy mezi zaměstnavateli a pracovníky a v některých případech přestává být zřejmé, zda je pracovník zaměstnán, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou. Nejčastější problémy spočívají v tom, že:

- právní předpisy některých zemí nejsou jasné, nepokrývají celou šíři problematiky nebo jinak neodpovídají;

- pracovní poměr je skrytý nebo se práce vykonává formou občanského nebo obchodního uspořádání;

- pracovní poměr není jednoznačný;

- pracovník je ve skutečnosti zaměstnanec, ale není jasné, kdo je jeho zaměstnavatel a jaká práva vůči němu pracovník má;

- existující předpisy se nedodržují nebo se příslušná ustanovení pracovního práva nevynucují.

Na příštím zasedání ILO, které se bude věnovat této problematice a proběhne v roce 2006, byl po poradě s odborníky zařazen zvláštní bod o přijetí mezinárodního instrumentu. Budou navržena doporučení pro vyjasnění toho, jaké typy uspořádání vztahů mezi pracovníkem a zaměstnavatelem lze podřadit pod pojem pracovní poměr. Konečné znění mezinárodního instrumentu bude přijato pravděpodobně v roce 2007.

-kk-

Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika