Pracovní smlouva jak má být

Správně formulovaná pracovní smlouva je důležitá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Je proto velmi podstatné, jak vypadá její obsah. Jsou tři základní náležitosti, bez kterých je pracovní smlouva neplatná.
1. Druh práce.
2. Místo výkonu práce.
3. Den nástupu do práce. Datum nástupu je klíčový pro vznik pracovního poměru.

Kromě těchto základní náležitostí je možné do pracovní smlouvy zaznamenat i další, na kterých se předem dohodnou zaměstnavatel a zaměstnanec. Mezi ně patří například stanovení výše mzdy, pracovní podmínky, délka pracovní doby, její rozvržení aj. Pracovní smlouva může též obsahovat ujednání o trvání pracovního poměru.To lze učinit několika způsoby:
1. Uvedením konkrétního data.
2. Uvedením doby ukončení určitých prací.
3. Uvedením určité události.

Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednávat s:
1. Absolventy středních a vysokých škol, kteří vstupují do pracovního poměru odpovídající jejich kvalifikaci.
2. Mladistvými.
3. Zaměstnanci, o nichž to stanoví kolektivní smlouva.

Pracovní smlouva může také obsahovat ujednání o zkušební době. Ta by měla podle ustanovení činit tři měsíce. Zkušební dobu není možné uzavřít tehdy, kdy nelze sjednat poměr na dobu určitou. Pokud je pracovní poměr kratší než jeden měsíc, je zaměstnavatel povinen vyhotovit pracovní smlouvu, jen pokud ho o to zaměstnanec požádá. Novela zákoníku práce zákonem č.155/2000 Sb. účinná od 1.1.2000 umožňuje připojení tzv. konkurenční doložky, podle které nesmí zaměstnanec vykonávat stávající činnost po určitou dobu pro jiného zaměstnavatele.
-kh-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz