Pracovní stres není legrace

Zaměstnanci jsou v posledních letech vystavováni zvyšující se fyzické i psychické zátěži. Důsledkem toho je kromě častých bolestí zad také stres, který může vést až k závažným onemocněním. Stoupá zejména psychické zatížení způsobené tlakem na dodržování stanovených termínů, intenzitou práce nebo tlakem na zodpovědnost. Rozsáhlý průzkum Evropské nadace pro rozvoj životních a pracovních podmínek potvrzuje, že stres na pracovišti způsobuje v Evropské unii 50 až 60 procent všech onemocnění a škody vzniklé výpadky pracovníků se odhadují na stovky miliard.

Čeští pracovníci se domnívají, že práce negativně ovlivňuje jejich zdravotní stav dokonce v 96 procentech, jak odhalil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Dlouhotrvající stres na pracovišti vede také k předčasným odchodům do důchodu. Odborníci doporučují zaměstnancům trpícím stresem hledat pomoc nejprve u zaměstnavatelů. Současně by měli za odborné pomoci zvážit i své vlastní chování, rozdělení času pro práci a strategie překonávání problémů a konfliktů nebo využívání volného času.

-kk-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz