Pracovní úraz i po pracovní době

Jedná se o pracovní úraz, když se zaměstnanec v práci zraní po pracovní době?

Podle zákoníku práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže k němu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. To platí i v případě, že se úraz stal již po pracovní době, ale poškozený se v zaměstnání zdržel kvůli dokončení úkolů.

Pracovní úraz je nutno nahlásit zaměstnavateli a uplatnit u něj nárok na náhradu škody. Podle zákoníku práce se za pracovní úraz nepovažuje úraz při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání.

Pokud zaměstnavatel úraz jako pracovní neposoudí, může se postižený domáhat náhrady škody u soudu.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES