Pracující matky mají zdravé děti, ale...

Aktuální studie University of North Carolina se zaměřila na pracující matky. Odhalila, že většina z nich nijak nepoškozuje vývoj svých dětí. Vysoce negativní dopady na vývoj svých potomků mají jen zaměstnané matky z bohatších rodin. Odráží se to zejména ve výrazném poklesu dosahování studijních úspěchů a vyšším riziku dětské obezity.

Studie [http://papers.nber.org/papers/w10691.pdf |Maternal Employment and Adolescent Development] se zabývala výzkumem dětí mezi 10 a 11 roky, jejichž matky chodí do práce, přičemž se soustředila na kognitivní dovednosti, socioemocionální vývoj a tělesnou hmotnost. U většiny dětí nenalezla žádné negativní souvislosti s prací jejich matek, pouze v případě extrémně dlouhé pracovní doby. Situace se však ukázala mnohem problematičtější u majetnějších pracujících matek. Dvacet hodin práce týdně prokázalo u skupiny majetnějších pracujících matek výrazně škodlivé důsledky na studijní úspěchy jejich dětí. 20 procent dětí matek z této skupiny pak trpí obezitou.

Existuje několik možných vysvětlení odhalených vlivů na vývoj dítěte v závislosti na majetku jejich matek. Prvním je to, že bohatší matky častěji tíhnou k výběru stresující, časově náročnější práce. Matky s nižšími příjmy znamenají pro své rodiny výhodu v podobě zlepšení finanční situace, zatímco u majetných rodin pracující matka ke zlepšení životních standardů výrazněji nepřispívá. Za třetí studie uvádí, že matky s nižšími příjmy pociťují časovou stísněnost, ať pracují nebo ne, takže rozhodnutí nechat se zaměstnat výchozí situaci příliš nemění. Bohatá matka, která může s dětmi trávit více času, protože si platí pomocné síly na domácí práce, však pocítí vstup do zaměstnání jako větší zvrat.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC