Práva zaměstnance při nevyplacení mzdy

Podle zákoníku práce je mzda nebo plat splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Pokud zaměstnavatel mzdu nevyplatí do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, může zaměstnanec využít ustanovení § 56 odst. 1, písm b), podle něhož může okamžitě zrušit pracovní poměr.

Zaměstnanec, který tohoto práva využije, má právo na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Musí tak však učinit do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději pak do jednoho roku, kdy tento důvod vznikl.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny