Právní tipy do personální praxe: švarcsystém – OSVČ vs. zaměstnanec

Řada zaměstnavatelů se setkává s otázkou, zda uzavřít s pracovníky standardní pracovní smlouvu, nebo zda je výhodnější spolupracovat s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ). Toto rozhodování je přitom ovlivněno právními normami, které rozlišují závislou práci a vztah dvou podnikatelů. V následujícím díle seriálu „Minuta s HR“ manželé JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA, partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, objasní základní rozdíly a možné důsledky jednotlivých forem spolupráce.

Irena Valíčková a Adam Valíček

Co je švacsystém a jaké jsou znaky závislé práce?

Termín "švacsystém" často zaznívá v debatách o nelegálním zaměstnávání. Odkazuje na situace, kdy firma naoko využívá služeb zejména OSVČ, zatímco ve skutečnosti se jedná o typické znaky závislé práce, která by měla být ošetřena pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti. Podle zákoníku práce je nutné zaměstnání formálně upravit pracovní smlouvou či jednou z dohod v momentě, kdy práce splňuje všechny čtyři definiční znaky závislé práce:

  • Práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance.
  • Práce vykonávaná podle pokynů zaměstnavatele.
  • Práce vykonávaná osobně.
  • Práce vykonávaná jménem zaměstnavatele.

Pokud práce tyto znaky splňuje, zaměstnavatel riskuje pokuty za nelegální zaměstnávání, pakliže s dotyčným nepodepíše pracovní smlouvu či dohodu.

Výhody a nevýhody zaměstnance vs. OSVČ

Z pohledu zaměstnavatele může být zajímavé spolupracovat s OSVČ z finančních důvodů – taková spolupráce obvykle nevyžaduje platbu odvodů na sociální a zdravotní pojištění a nabízí větší flexibilitu v právních vztazích, zejména co do jeho ukončení. V případě "švarcsystému" ale může zaměstnavatel čelit vážným pokutám za obcházení zákona, a to až do výše 10.000.000 Kč či nově i zákazem činnosti.

Pro zaměstnance forma spolupráce jako OSVČ může být finančně výhodnější, jelikož jeho ,,čistá mzda” v případě výkonu práce jako OSVČ může být vyšší, nežli při uzavření pracovní smlouvy či dohody právě z důvodu jiné výše odvodů. Na druhou stranu, zaměstnání s řádně uzavřenou pracovní smlouvou přináší výhody, jako jsou sociální a zdravotní jistoty pro zaměstnance, což může být atraktivní pro ty, kteří hledají stabilitu a jistotu. Zaměstnanci mají také zaručenou ochranu v podobě zákonné dovolené, garance výplaty mzdy a dalších pracovněprávních nároků.

Právní rámec a doporučení pro zaměstnavatele

Je důležité, aby si zaměstnavatelé byli vědomi právních důsledků svého rozhodnutí o formě spolupráce se zaměstnanci/OSVČ. Volba mezi zaměstnáním a spoluprací s OSVČ by měla být učiněna na základě reálného posouzení charakteru vykonávané práce a vyhodnocení všech rizik, a nikoli pouze z finančního hlediska. 

Ačkoliv může být spolupráce s OSVČ na první pohled výhodnější, dlouhodobé výhody stabilního a legálně zajištěného zaměstnaneckého vztahu mohou tyto krátkodobé benefity převažovat.

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky. Dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz.

Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Získaná ocenění:

2023 Právnická firma roku - velmi doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva 

2022 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2021 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2020 Právnická firma roku (doporučovaná kancelář)

2019 Právnická firma roku v oblasti pracovního práva (velmi doporučovaná kancelář)

2019 Týdeník EURO nás zařadil mezi TOP advokátní kanceláře v České republice

2018 Finalista Kanceláře roku (design a pracovní prostředí)