Právní tipy do personální praxe: výběrové řízení a diskriminace

V dalším díle seriálu "Minuta s HR" se manželé JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA, partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, zabývají problematikou výběrových řízení a diskriminace v personální praxi.

Irena Valíčková a Adam Valíček

Zaměstnavatel a otázky ve výběrovém řízení

První fáze výběrového řízení je klíčovým okamžikem pro zaměstnavatele. Existují otázky, na které se ptát smí, ale jsou také otázky, které by zaznít neměly.

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel smí klást otázky týkající se pouze informací relevantních pro výkon dané práce. Existují však otázky, na které by se neměl ptát v žádném případě. Tyto otázky se týkají například příslušnosti k církvi, náboženským společnostem, politickým stranám nebo odborovým organizacím. V praxi se na tyto otázky obvykle nepokládají.

Další variantou jsou otázky, na které se zaměstnavatel může ptát, ale pouze za podmínky, že jsou relevantní pro konkrétní pracovní pozici.

Zaměstnavatel nikdy nesmí požadovat údaje:

  • o sexuální orientaci
  • původu
  •  členství v odborové organizaci
  • členství v politických stranách nebo hnutích
  • informace o příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti

Zaměstnavatel nemůže vyžadovat též informace o:

  • těhotenství
  • rodinných a majetkových poměrech
  • trestněprávní bezúhonnost

- pokud však pro to není věcný důvod spočívající v povaze práce a požadavek je přiměřený. (Pro vysvětlení, na těhotenství se zaměstnavatel ptát může, pokud se například jedná o pozici lékařky, která by měla pracovat u RTG)

Důsledky kladení nevhodných otázek

Pokud se zaměstnavatel zeptá na otázky, které nejsou v souladu se zákonem, může to mít různé důsledky. Zaměstnavatel v první řadě porušuje právní předpisy, což může vést k právním následkům, jako jsou pokuty nebo žaloby ze strany zaměstnanců. Dále to může poškodit pověst firmy a vést k negativnímu vnímání zaměstnavatele ze strany veřejnosti nebo potenciálních uchazečů o práci.

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky. Dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz.

Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Získaná ocenění:

2023 Právnická firma roku - velmi doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva 

2022 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2021 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2020 Právnická firma roku (doporučovaná kancelář)

2019 Právnická firma roku v oblasti pracovního práva (velmi doporučovaná kancelář)

2019 Týdeník EURO nás zařadil mezi TOP advokátní kanceláře v České republice

2018 Finalista Kanceláře roku (design a pracovní prostředí)