Přesčasy škodí více ženám

Ženy pracující přesčas mají ve srovnání s muži větší tendenci k nezdravým návykům, jako jsou kaloricky náročné svačiny, kouření nebo pití kávy. Odhalil to nedávný výzkum univerzity v britském Leedsu. Změny v chování způsobuje stres plynoucí z náročného zaměstnání u mužů i žen. Ženy však výrazně více tíhnou k tučným nebo sladkým jídlům, zvyšování dávek kofeinu a naopak úbytku pohybu. Pokud kouří, kouří více než muži-kuřáci. U obou pohlaví se pak se zvyšující časovou náročností práce projevil snížený zájem o alkohol.

Vedoucí výzkumník Daryl O’Connor se zabývá vlivem stresu na stravovací návyky již delší dobu. V této studii se zaměřil na menší události nebo překážky v práci i mimo ni, jako jsou například pře s kolegy nebo přáteli, schůzky se šéfy, pořádání prezentací nebo nesplnění termínů. Na těchto příkladech prokázal, že lidé, kteří zažijí denně alespoň jednu takovou událost, konzumují výrazně více nezdravých svačin mezi hlavními jídly. Tyto lidi s tendencí ve stresu více jíst nazývá „emočními jedlíky“. Jídlo jim totiž slouží jako prostředek úniku před vlastním pocitem strachu.

Profesor Cary Cooper vysvětluje, že muži jsou delší prací méně ovlivněni proto, že dělají ve srovnání se ženami mnohem méně věcí najednou. „Muži pracují přesčas, protože se pak cítí důležití. Také se domnívám, že pro mnoho mužů je důvodem k delší práci únik před domácími pracemi. Ženy však na druhou stranu propadají při delší práci značnému stresu, jelikož kromě pracovních povinností mají na starost i ty domácí,“ dodává.

-kk-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC