Příspěvek na podnikání

Příspěvek na podnikání

Na Slovensku se uděluje nenávratný příspěvek na podnikání. Příspěvek poskytuje úřad práce a může jej získat každý, kdo bude vykonávat podnikatelskou činnost nepřetržitě po dva roky.

Příspěvek je chápán jako dotace na rozběhnutí živnosti, přičemž je z něj možné hradit pouze prokázané náklady. Výška dotace je různá podle regionů a podle míry nezaměstnanosti. Nejnižší dotace poskytují například okresy Bratislava a Malacky, lépe jsou na tom v Trenčíně nebo Ilavě. Největší dotaci, až kolem 70 000 Sk, je možné získat například v Popradě nebo v Banské Bystrici.

Na příspěvek má nárok ten, kdo absolvuje přípravu na rozběhnutí živnosti. Poté musí žadatel předložit podnikatelský záměr a živnostenský list. Pak už jen začít podnikat.
-kh-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk