Přizpůsobte pracoviště starším zaměstnancům

Na první pohled to nevypadá dobře – zaměstnanci starší čtyřiceti, padesáti nebo šedesáti let jsou pomalejší a fyzicky slabší než jejich mladší protějšky. A poměr zastoupení právě starších lidí v pracovní síle rychle stoupá. Zejména Spojené státy si rychle uvědomují, že starších zaměstnanců je nyní více než kdykoli předtím a je třeba zajistit jim vhodné pracovní prostředí. I když totiž musejí starší zaměstnanci čelit při výkonu práce řadě překážek, přinášejí důležité, praxí prověřené znalosti a dovednosti.

Spolu s tím, jak člověk stárne, jeho tělo se zkracuje a nabývá na váze, svaly mezitím ochabují. Starší zaměstnanci ale pochopitelně chtějí udržet krok s mladšími, což vede zvláště v průmyslové výrobě k častějšímu výskytu úrazů. Odborníci proto doporučují zavádět v továrnách mechanickou pomoc při zvedání těžkých věcí, zvedací plošiny či sklápěcí stoly a další vybavení, které umožní zaměstnancům lepší a bezpečnější pohyb na pracovišti. Dále je podle nich třeba věnovat zvláštní pozornost fyzicky náročným zaměstnáním a zajistit, aby od zaměstnanců nevyžadovala výkony nad jejich síly.

Starší zaměstnanci mohou mít dále problémy se sluchem s viděním. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že starší zaměstnanci potřebují více světla, aby mohli pracovat stejně dobře jako mladí. Veškeré nálepky a značky by měly být napsány vhodným písmem a barvami. Pokud jde o mentální způsobilost, starší zaměstnanci se mladším většinou vyrovnají, pouze věková skupina mezi padesáti s šedesáti roky vykazuje mírné zhoršení v oblasti paměti, rychlosti rozhodování nebo plnění více úkolů najednou. Jednotlivé pracovní postupy by proto měly být krátké, jasně definované a vykonávané dobře zvolenými pracovními týmy.

-kk-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards