Problémy s dohodou o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je vhodnou formou zaměstnávání brigádníků. Oba účastníky svazuje méně než pracovní poměr a na rozdíl od dohody o provedení práce ji lze sjednat i na delší dobu a na větší objem práce než na 150 hodin za kalendářní rok.

Podle nového zákoníku práce však na základě dohody o pracovní činnosti nelze pracovat v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování tohoto pravidla se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena. Zaměstnanec tedy jeden týden může pracovat nad rámec stanovených hodin, druhý týden pak méně. Množství odpracovaných hodin se tak dostane do rovnováhy.

Od Nového roku již neplatí výjimka, která umožňovala polovinu stanovené týdenní pracovní doby překročit, a to v případě, šlo-li o práce k zabezpečení naléhavých zvýšených úkolů zaměstnavatele. Podnikatelé tak na základě této výjimky mohli nabídnout plný úvazek i brigádníkovi a zaměstnat jej na dohodu o pracovní činnosti. Nyní je uvedený limit poloviny pracovního úvazku bezvýjimečný.

V praxi proto dochází k obcházení tohoto limitu. Rozsah práce je formálně sjednán na 20 hodin týdně, ale výše odměny odpovídá práci vykonané v rozsahu 40 hodin týdně. Dalším trikem je sjednání pracovně-právního vztahu na dobu 6 měsíců, přičemž práce je vykonávána jen po dobu 3 měsíců, a to na plný pracovní úvazek.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny