Proč dělat z menopauzy tabu?

Pracovní populace stárne. Firmy by proto měly věnovat zvýšenou pozornost otázkám spojeným se zdravím starších zaměstnanců. Pokud jde o ženy, jedním ze zásadních témat je menopauza. Britská odborová organizace TUC zveřejnila na Mezinárodní den žen svá doporučení, jak by zaměstnavatelé měli přistupovat k této citlivé otázce. Jen v Británii pracuje v současné době přes 3,5 milionu žen starších 50 let, pro něž je tento problém zásadní.

Dokument s názvem Supporting women through the menopause vznikl ve spolupráci s British Occupational Health Research Foundation a University of Nottingham. Zaměstnavatelům vysvětluje, že ženy v období menopauzy procházejí změnami, které se mohou odrážet ve výsledcích jejich práce i vztazích s nadřízenými a kolegy.

Typické projevy menopauzy zahrnují návaly horka, bolesti hlavy, únavu, pocení, úzkostné ataky a obecně zvýšenou hladinu stresu. Nevhodné pracovní prostředí s vysokými teplotami, špatnou ventilací, nevyhovujícími sociálními zařízeními nebo chybějícím přístupem ke studené pitné vodě mohou všechny tyto symptomy jen zhoršit.

Dle výzkumu TUC mají britské ženy v období menopauzy problémy se svými manažery. Uvádějí, že nadřízení nemají pochopení například pro zvýšený počet absencí a obecně nejsou otevření komunikaci o menopauze.

Předseda TUC Brendan Barber konstatuje, že menopauza je navzdory rostoucímu počtu starších žen v pracovní síle stále podceňována jako důležitý zdravotní faktor při výkonu práce. „Není omluvy pro to ticho, rozpačitost, zmatek a nečinnost v souvislosti s menopauzou, kterou procházejí všechny ženy,“ uvedl Barber. „Naše zpráva proto ukazuje zaměstnavatelům a odborům, jak mohou společně udělat mnohem více pro podporu žen.“

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today